Till innehållet

 


Delgivning av ansökan om bygglov

31.10.2018


Pargas stad har mottagit en ansökan om åtgärdstillstånd för placering av Carunas transformatorstation på den av fastigheten Nygård 4:12 på Hyppeisvägen 564 på Houtskär. Handlingarna finns till påseende hos byggnadstillsynen på skärgårdskontoret i Korpo, Handelsmansvägen 1.  Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas in till byggnadstillsynen i Pargas stad, adress Strandvägen 28, 21600 Pargas, senast 14.11.2018.

Pargas 31.10.2018
Miljöavdelningen, byggnadstillsyn

Upp