Till innehållet

 


Beslut från bygg- och miljönämnden 22.8.2018 som justerats omedelbart

23.8.2018


Följande beslut justerades omedelbart på bygg- och miljönämndens sammanträde 22.8.2018:
Pargas 23.8.2018

Bygg- och miljönämnden

Upp