Till innehållet

 


Beslut från stadsstyrelsen 19.6.2018 som justerats omedelbart

20.6.2018


Följande beslut justerades omedelbart på stadsstyrelsens sammanträde 11.6.2018:Pargas 20.6.2018
Stadsstyrelsen


Upp