Till innehållet

 


Beslut från bygg- och miljönämnden 16.5.2018 som justerats omedelbart

17.5.2018


Följande beslut justerades omedelbart på bygg- och miljönämndens sammanträde 16.5.2018:

§ 84 Heisala 445-430-1-61 bygglov 2018-283 utvidgning av  ladugårdsbyggnad 1 906m²

§ 85 Kiinteistö Oy Paraisten Kauppiaskatu 7, ansökan om byggnadsservitut på tomt 445-475-2-174Pargas 17.5.2018

Bygg- och miljönämnden

Upp