Till innehållet

 


Beslut från stadsstyrelsen 13.8.2018 som justerats omedelbart

14.8.2018


Följande beslut justerades omedelbart på stadsstyrelsens sammanträde 13.8.2018:Pargas 14.8.2018
Stadsstyrelsen


Upp