Till innehållet

 


Beslut från bygg- och miljönämnden 12.12.2018 som justerats omedelbart

13.12.2018


Följande beslut justerades omedelbart på bygg- och miljönämndens sammanträde 12.12.2018:
Pargas 13.12.2018

Bygg- och miljönämnden

Upp