Till innehållet

 


Beslut från stadsstyrelsen 10.9.2018 som justerats omedelbart

11.9.2018


Följande beslut justerades omedelbart på stadsstyrelsens sammanträde 10.9.2018:

§ 177 Godkännande av det bostads- och markpolitiska programmet för Åbo stadsregion
§ 178 Pargas stads utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol, generalplan och ändring av generalplan för Houtskär
§ 179 Pargas stads utlåtande om att övergå till kommunalt ordnad slamtransport 
§ 180 Beslut om att förkasta förslag till avtal om behörig domstol och förslag till valet av skiljeman
§ 183 Begäran om utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2019-2021
§ 199 Val av äldreomsorgschef


Pargas 10.9.2018
Stadsstyrelsen


Skriv ut
Dela |
Upp