Till innehållet

 


Beslut från stadsstyrelsen 7.5.2018 som justerats omedelbart

8.5.2018


Följande beslut justerades omedelbart på stadsstyrelsens sammanträde 7.5.2018:


Pargas 8.5.2018
Stadsstyrelsen

Upp