Till innehållet

 


Meddelande om att planläggning inletts

29.8.2018


Uppgörande av detaljplan och ändring av detaljplanen för norra och västra delen av Centralparken samt busstationens område har inletts under arbetsnamnet ”Pargas Byahus”. Planområdet omfattar det nordvästra hörnet av Centralparken. Även en oplanerad del av Skärgårdsvägen norr om parken ingår i planområdet.

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats www.pargas.fi (här). Samma material finns även att se på planläggningsenhetens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28.

30.8.2018
Planläggningsenheten

Upp