Mene sisältöön


Ilmoitus päätöksen antamisesta, Destia Oy

2.1.2018


Päätöksen antopäivä:  3.1.2018

Asianosainen: Destia Oy, Puutarhakatu 53, 20100 TURKU

Asia: Destia Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen toiminnasta, joka aiheuttaa tilapäistä melua ja tärinää. Toiminnassa on kyse töistä, joita tehdään Nauvon keskustassa pohjoissatamassa yhteysaluslaiturin uudisrakentamisen yhteydessä 13.1-30.4.2018 välisenä aikana. Töitä tehdään maanantai-perjantai klo 7-21 ja lauantaisin klo 7-18.

Päätöksen pääasiallinen sisältö: Ilmoitus on hyväksytty ilmoituksen mukaan.

Nähtävilläpito: Päätös on nähtävillä 3.1. - 2.2.2018 Paraisten kaupungintalolla, Rantatie 28.

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 2.2.2018.

Parainen 2.1.2018
Ympäristönsuojelupäällikön sijainen

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun