Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

29.8.2018


Asemakaavan ja -kaavamuutoksen laatiminen Keskuspuiston pohjois- ja länsiosille sekä linja-autoaseman alueelle on aloitettu työnimellä ”Paraisten Kylätalo”. Kaava-alue käsittää Keskuspuiston luoteisnurkan ja kaavoittamattoman osan Saaristotiestä puiston pohjoispuolella.

Kaavahanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla www.parainen.fi (katso tässä). Sama aineisto on nähtävillä myös kaavoitusyksikön ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28.

30.8.2018
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun