Till innehållet


Egentliga Finlands regionala räddningsnämnds protokoll 29.8.2017

8.9.2017


Protokollet från Egentliga Finlands regionala räddningsnämnds
sammanträde 29.8.2017 samt de tjänstemannabeslutsprotokoll som där nämns som ett separat ärende finns framlagt på Egentliga Finlands rädd-ningsverk vid Eriksgatan 35 den 8 september 2017 kl. 9.00 - 14.30 och på webben under adressen
http://www.turku.fi/kuulutukset

Åbo den 30 augusti 2017

Pertti Soininvaara
förvaltnings- och personalchef

Skriv ut
Dela |
Upp