Till innehållet


Understöd till idrottsföreningar

5.9.2017


för tiden 1.9.2016-31.8.2017.

Registrerade idrottsföreningar i Pargas stad kan ansöka om
1) specialunderstöd
2) hyresbidrag

senast fredagen den 29.09.2017 kl. 15.00.

Normerna för ovannämnda understöd samt ansökningsblanketter erhålles från idrottsbyrån, stadshuset, Strandvägen 28, 21600 Pargas, vart också ansökningarna inlämnas. Ansökningsblanketten finns också på stadens hemsida: Tjänter > Idrott och motion > Understöd.

Understödet betalas ut mot redovisning. Tilläggsuppgifter fås från idrottsbyrån, tfn 040-4886070.

Pargas 7.9.2017
Kulturnämnden/Idrott

Skriv ut
Dela |
Upp