Till innehållet

 


Planförslag till påseende - oktober

12.10.2017


Följande planförslag kommer att läggas fram offentligt:

  • Förslag till detaljplanändring för Ålövägens anslutning till Skärgårdsvägen; ändringen omfattar en del av Ålövägens gatuområde och en del av Skärgårdsvägens allmänna vägområde i Parsby (10) stadsdel samt del av Ålövägens gatuområde, del av Skärgårdsvägens allmänna vägområde, delar av två parkområden, ett område för bollplan samt ett område för allmän gångtrafik i Prästgårdsåkern (19) stadsdel i Pargas.

  • Förslag till stranddetaljplan för lägenheterna Hiekkaranta 8:2 och för en del av lägenheten Norrbacka 8:30 på Haverö i Nagu

  • Förslag till ändring av Houtskärs generalplan för delar av lägenheterna Skomakars 1:38 och Litt.O 1:21 samt för lägenheten Bredören 1:1 i Lempnäs i Houtskär

Förslagen finns offentligt framlagda under tiden 13.10 – 11.11.2017. Man kan även bekanta sig med planförslagen på miljöavdelningen i Pargas (Strandvägen 28), samt på det områdeskontors officiella anslagstavla, vars kommunområde planläggningsärendet gäller

Eventuella anmärkningar om förslagen ska tillställas bygg- och miljönämnden, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi,  före anslagstidens utgång.
 
12.10.2017
Bygg- och miljönämnden

Skriv ut
Dela |
Upp