Till innehållet


Till påseende, området vid Koivuhaan koulu

28.4.2017


Förslag till ändring av detaljplanen för området vid Koivuhaan koulu finns offentligt framlagt under tiden 29.4 – 29.5.2017 på miljöavdelningen i Pargas, adr. Strandvägen 28. Man kan även bekanta sig med planförslaget på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter> Planer till påseende. Ändringen innefattande skolans och daghemmets tomter samt det invidliggande området för idrotts- och rekreationsanläggningar och delar av ett parkområde i Björkhagen (01) stadsdel i Pargas.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, före anslagstidens utgång.

Pargas 28.4.2017
Miljönämnden

Skriv ut
Dela |
Upp