Till innehållet


Till påseende, Kyrkbackens (101) stadsdel i Nagu

2.3.2017


Förslag till ändring av detaljplanen för en del av lägenheten 2:65 i kvarter 257 och området för parkering vid Parkvägen i Kyrkbackens (101) stadsdel i Nagu finns offentligt framlagt under tiden 3.3 – 3.4.2017 på miljöavdelningen i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på Nagu områdeskontors officiella anslagstavla. Man kan även bekanta sig med planförslaget på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter > Planer till påseende.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, före anslagstidens utgång.

Pargas 2.3.2017
Miljönämnden

Skriv ut
Dela |
Upp