Till innehållet


Plan som vunnit laga kraft

13.3.2017


I och med högsta förvaltningsdomstolens beslut 1.3.2017 har Pargas stadsfullmäktiges beslut 9.12.2014 § 106 att godkänna strandgeneralplanen för Korpo vunnit laga kraft förutom på de områden för vilka beslutet blev upphävt (Åbo förvaltningsdomstols beslut 3.5.2016, nr 16/0085/1 och högsta förvaltningsdomstolens beslut 1.3.2017, nr 873).

Planen träder i kraft 17.3.2017.

Pargas 13.3.2017
Stadsstyrelsen

Skriv ut
Dela |
Upp