Till innehållet


Meddelande om givande av beslut, Qvidja Kraft Ab

20.4.2017


Datum för givande av beslut: 21.4.2017


Miljönämnden i Pargas stad har 12.4.2017 § 79 beslutat bevilja Qvidja Kraft Ab miljötillstånd för en biogasanläggning på fastighet Qvidjagård 445-485-2-592 i Qvidja, Pargas.

 

Framläggande: Beslutet hålls framlagt under tiden 21.4 - 22.5.2017 i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, och på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Beslutet finns även tillgängligt på stadens hemsida > Pöytäkirjat ja esityslistat > ympäristölautakunta > 12.4.2017 pöytäkirja.

 

Sökande av ändring: Besvären skall tillställas Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen. Besvärstiden utgår 22.5.2017.

 

Pargas 20.4.2017 

Miljönämnden

Skriv ut
Dela |
Upp