Till innehållet


NTM-centralens kungörelse, tillstånd för störning av storskarv

2.3.2017


Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Egentliga Finland har 22.2.2017 i sitt beslut VARELY/3764/2016 enligt naturvårdslagen 49 § 3 mom. beviljat ett tillstånd för störning av storskarv i Pargas Juusonkari och Kirveskari (Yxhop). Besluten hålls tillgängligt hos NTM-centralen i Egentliga Finland, Självständighetsplan 2, 20800 Åbo under tiden 27.2.2017. – 5.4.2017.


Kungörelsen om att beslut anslås och hålls tillgängligt meddelas i Officiella tidningen 27.2.2017 samt på de officiella anslagstavlorna hos ELY-centralen i Egentliga Finland och Pargas stad.

 

Beslut kan överklagas genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delgivningen. Delgivningen anses ha ägt rum sju dagar efter offentliggörandet av meddelandet i Officiella tidningen. Mer detaljerade anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som bifogas beslutet.

 

Ytterligare information: Överinspektör Ritva Kemppainen, ritva.kemppainen@ely-keskus.fi , tel. 0295 023 012

 

Hörandet ombeds att skickas till NTM-centralen med anteckning att ärendet varit till påseende.

 

Åbo 22.2.2017
NTM-centralen i Egentliga Finland

Skriv ut
Dela |
Upp