Till innehållet


Kungörelse, förbättring av landsväg 12037 (Qvidja landsväg)

7.8.2017


Trafikverket har 6.7.2017 genom sitt beslut LIVI/3795/04.01.01/2017 godkänt vägplanen Förbättring av landsväg 12037 (Qvidja landsväg) vid Qvidja gård, Pargas.

Kopior av beslutet och av de handlingar som utgör grund för beslutet är offentligt framlagda i 30 dagar under tiden 7.8–5.9.2017 vid informationsdisken i Pargas stadshus på adressen Strandvägen 28, 21600 Pargas. (Landsvägslagen 103 §)

Ytterligare information om planen ges av projektchef Timo Bäcklund vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, tfn 029 502 2782. En kopia av Trafikverkets beslut om godkännandet och av planritningarna kan beställas per telefon på nummer 029 502 2782/Timo Bäcklund eller per post på adressen: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, PB 636, 20101 Åbo. http://www.ely-centralen.fi/egentligafinland

Skriv ut
Dela |
Upp