Till innehållet


Godkända planer

8.9.2017


Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 28.8.2017 (§ 90-91) godkänt följande plan och planändringar:

- stranddetaljplanen för Sandö i Nagu och en ändring av stranddetaljplanen som gäller en del av lägenheten Nauvo 1:89 i Sandö i Nagu.

 - ändring av delgeneralplanen för Kirjalaön gällande Rävsundsbron med näromgivning


Pargas 8.9.2017
Stadsstyrelsen

Skriv ut
Dela |
Upp