Till innehållet


Delgivning av ansökan om miljöåtgärd

12.4.2017


Pargas stad har mottagit en ansökan om tillstånd för miljöåtgärd på Pargas begravningsplats för att fälla träd på de av Pargas Kyrkliga Samfällighet ägda tomterna 445-30-1-1, 445-30-1-2 samt 445-30-1-4. Handlingarna finns till påseende hos byggnadstillsynen på stadshuset i Pargas. Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas senast 21.4.2017 in till byggnadstillsynen på Pargas stad, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas.

Pargas 12.4.2017
Miljöavdelningen, byggnadstillsynen

Skriv ut
Dela |
Upp