Mene sisältöön

 


Kaupunginvaltuusto 12.12.2017

8.12.2017


Paraisten kaupunginvaltuusto kokoontuu Paraisten kaupungintalolla tiistaina 12. joulukuuta 2017 klo 13:00.

Valtuuston pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.

Parainen 8.12.2017
Tarja Rinne
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun