Till innehållet

 


Välkommen till dagvården, förskolan och skolans första klass i Pargas stad!

28.1.2016


Ansökan till dagvård
Den nya verksamhetsperioden startar i augusti. Sista ansökningsdag 26.2.2016. Ansökningsinfo på stadens hemsida. Läs mera om olika verksamhetsformer och alternativ i de olika kommunområdena på stadens webbplats.

Tilläggsuppgifter tfn 044 358 5973.

Anmälan till svenskspråkig förskola
Barn som är födda år 2010 och de barn som har fått uppskov med skolstarten ska anmälas till förskoleundervisning för 6-åringar för läsåret 2016–2017. Förskolan är fr.o.m. 1.8.2015 obligatorisk. Förskolan inleds 16.8.2016. Information om förskoleplatserna på stadens hemsida och på anmälningsblanketten.

Anmälningsblankett på stadens hemsida, stadens infopunkt och skolbyrån. Sista anmälningsdag 26.2.2016.

Tilläggsuppgifter på stadens webbplats eller tfn 040 488 5759.

Anmälan till svenskspråkiga skolor
Anmälan till den grundläggande utbildningen gäller:

  • alla 2009 födda barn, samt

  • barn födda 2008 som beviljats uppskov med skolstart

  • barn födda 2010 som anhåller om att få inleda skolgången ett år tidigare

Anmälan till årskurs 1 görs elektroniskt 15-21.2.2016 (v. 7) i webbtjänsten Wilma
Ett brev med uppgifter om läroplikt och närskola skickas per post vecka 5 till svenskspråkiga barn födda 2009. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan och inloggningen till Wilma.

Barnet anmäls till sin närskola. Information om elevupptagningsområdena fås från stadens hemsida. Ansökan om skolbyte riktas till utbildningschefen senast 18.3.2016. Blankett finns på stadens webbplats. För barn som inte tillhör Pargas stads befolkningsregister, bör ämbetsbevis inlämnas i samband med anmälan.

Läsåret 2016–2017 inleds tisdag 16.8.2016. Vid behov ger skolornas rektorer och skolbyrån, tfn 040 488 5759, närmare uppgifter. Uppgifter om skolskjutsar tfn 040 488 5747.

Finskspråkiga skolor, se den finskspråkiga annonsen.

Upp