Till innehållet

 


Understöd för skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet

28.1.2016


Ansökan gäller läsåret 2016–2017. Understödet gäller verksamhet för elever i åk 1 och 2 samt elever som erhåller särskilt stöd.

Ansökningsblankett finns på stadens webbplats. Tilläggsuppgifter bildningen@pargas.fi. Ansökningstiden utgår 11.2.2016 kl. 15.00.

Pargas 22.1.2016
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Upp