Till innehållet

 


Till påseende, partiellt upphävande av detaljplanen för Qvidja

17.11.2016


Förslag till partiellt upphävande av detaljplanen för Qvidja finns offentligt framlagt under tiden 18.11 – 19.12.2016  på miljöavdelningen i Pargas, adr. Strandvägen 28. Man kan även bekanta sig med planförslaget på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter > Planer till påseende.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, före anslagstidens utgång.

Pargas 17.11.2016
Miljönämnden

Upp