Till innehållet


Stadsfullmäktige 20.9.2016

16.9.2016


Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 20 september 2016 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 27 september 2016 under kanslitid. Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats på adressen www.pargas.fi.

Pargas 16.9.2016
Andreas von Bergmann
Stadsfullmäktiges ordförande

Skriv ut
Dela |
Upp