Till innehållet

 


Stadsfullmäktige 20.9.2016

16.9.2016


Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 20 september 2016 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 27 september 2016 under kanslitid. Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats på adressen www.pargas.fi.

Pargas 16.9.2016
Andreas von Bergmann
Stadsfullmäktiges ordförande

Upp