Till innehållet

 


Stadsfullmäktige 18.10.2016

13.10.2016


Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 25 oktober 2016 under kanslitid. Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats.

Pargas 13.10.2016
Andreas von Bergmann, stadsfullmäktiges ordförande

Upp