Till innehållet


Stadsfullmäktige 15.11.2016

11.11.2016


Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 15 november 2016 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 22 november 2016 under kanslitid. Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats på adressen www.pargas.fi.

 

Pargas 11.11.2016

Andreas von Bergmann
stadsfullmäktiges ordförande

Skriv ut
Dela |
Upp