Till innehållet

 


Stadsfullmäktige 15.11.2016

11.11.2016


Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 15 november 2016 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 22 november 2016 under kanslitid. Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats på adressen www.pargas.fi.

 

Pargas 11.11.2016

Andreas von Bergmann
stadsfullmäktiges ordförande

Upp