Till innehållet

 


Stadsfullmäktige 8.3.2016

4.3.2016


Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 8 mars 2016 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 15 mars 2016 under kanslitid.
Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats, Förvaltning > Protokoll och föredragningslistor.

Pargas 4.3.2016
Andreas von Bergmann
Stadsfullmäktiges ordförande

Upp