Till innehållet


Stadsfullmäktige 3.5.2016

29.4.2016


Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 3 maj 2016 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 10 maj 2016 under kanslitid.
Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats på adressen www.pargas.fi.

Pargas 29.4.2016
Andreas von Bergmann
Stadsfullmäktiges ordförande

Skriv ut
Dela |
Upp