Till innehållet

 


Stadsfullmäktige 3.5.2016

29.4.2016


Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 3 maj 2016 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 10 maj 2016 under kanslitid.
Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats på adressen www.pargas.fi.

Pargas 29.4.2016
Andreas von Bergmann
Stadsfullmäktiges ordförande

Upp