Till innehållet

 


Stadsfullmäktige 21.6.2016

16.6.2016


Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 21 juni 2016 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 28 juni 2016 under kanslitid. Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats.

Pargas 16.6.2016
Andreas von Bergmann
Stadsfullmäktiges ordförande

Upp