Till innehållet

 


Stadsfullmäktige 26.1.2016

22.1.2016


Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 26 januari 2016 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 2 februari 2016 under kanslitid.
Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats på adressen www.pargas.fi.

Pargas 22.1.2016
Andreas von Bergmann
Stadsfullmäktiges ordförande

Upp