Till innehållet


Stadsfullmäktige 13.12.2016

9.12.2016


Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 13 december 2016 kl. 13.00.


Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 20 december 2016 under kanslitid. Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats på adressen www.pargas.fi.

 

Pargas 9.12.2016

Andreas von Bergmann

stadsfullmäktiges ordförande

Skriv ut
Dela |
Upp