Till innehållet

 


Stadsfullmäktige 13.12.2016

9.12.2016


Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 13 december 2016 kl. 13.00.


Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 20 december 2016 under kanslitid. Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats på adressen www.pargas.fi.

 

Pargas 9.12.2016

Andreas von Bergmann

stadsfullmäktiges ordförande

Upp