Till innehållet

 


Meddelande om att planläggning inletts, Nagu

21.4.2016


Uppgörandet av stranddetaljplan för grusbassäng och ändring av stranddetaljplan för Sandö Furuvik m.fl. i Sandö i Nagu har inletts. Planeringsområdet omfattar en del av fastigheten Nauvo 1:89 i Sandö.

För projektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Man kan ta del av materialet på miljöavdelningens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på det områdeskontors officiella anslagstavla, vars kommunområde planläggningsärendet gäller. Samma material finns även att se på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter > Aktuellt inom planläggning.

I ett senare skede kommer det egentliga planförslaget att framläggas offentligt.

Pargas 21.4.2016
Planläggningsenheten

Upp