Till innehållet

 


Meddelande om att planläggning inletts

16.6.2016


Uppgörandet av följande planläggningsprojekt samt det delvisa upphävandet av en detaljplan har inletts:

  • uppgörande av detaljplan för ett oplanerat område nordväst om segelrondellen i Parsby (10) stadsdel samt uppgörande av detaljplan och -ändring för delar av kvarter 24 med omgivning och delar av Vapparvägens vägområde i Bläsnäs (14) stadsdel i Pargas 
  • ändring av Lemlaxöns delgeneraplan för delar av lägenheterna Qvidjagård 2:592, Qvidjagård II 2:591 och Sandmo 2:511 i Qvidja i Pargas
  • ändring av Houtskärs generalplan för delar av lägenheterna Skomakars 1:38 och Litt.O 1:21 samt för lägenheten Bredören 1:1 i Lempnäs i Houtskär - upphävandet av detaljplanen till vissa delar i Qvidja (91) stadsdel i Pargas

För planläggningsprojekten och upphävandet av detaljplanen har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Man kan ta del av materialet på miljöavdelningens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på det områdeskontors officiella anslagstavla, vars kommunområde planläggningsärendet gäller. Samma material finns även att se på stadens, Tjänster > Planer och fastigheter > Aktuellt inom planläggningen.

I ett senare skede kommer de egentliga planförslagen och upphävningsförslaget att framläggas offentligt.

Pargas 16.6.2016
Planläggningsenheten

Upp