Till innehållet

 


Meddelande om att planläggning inletts

12.2.2016


Ändringen av Nagu strandgeneralplan för vissa områden på lägenheterna Ansas 2:4, Ansasranta 2:63 och Ansasvesi 2:14 Laggarnäs i Nagu har inletts.

För projektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Man kan ta del av materialet på miljöavdelningens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på det områdeskontors officiella anslagstavla, vars kommunområde planläggningsärendet gäller. Samma material finns även att se på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter > Aktuellt inom planläggningen.

I ett senare skede kommer det egentliga planförslaget att framläggas offentligt.

Pargas 12.2.2016
Planläggningsenheten

Upp