Till innehållet

 


Meddelande om att planläggning inletts

28.1.2016


Uppgörandet av följande stranddetaljplaner och generalplanändringar har inletts på markägarnas initiativ:

För planläggningsprojekten har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Man kan ta del av materialet på miljöavdelningens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på det områdeskontors officiella anslagstavla, vars kommunområde planläggningsärendet gäller. Samma material finns även att se på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter > Aktullet inom planläggningen.

I ett senare skede kommer de egentliga planförslagen att framläggas offentligt.

Pargas 28.1.2016
Planläggningsenheten

Upp