Till innehållet

 


Meddelande om att planläggning har inletts på Kirjalaön

8.4.2016


Arbetet med att ändra delgeneralplanen för Kirjalaön har inletts beträffande området för Rävsundsbron och Skärgårdsvägen med närmaste omgivningar i norra delen av Kirjalaön.

Ett program för deltagande och bedömning har utarbetats med anledning av planändringsprojektet. Materialet finns till påseende på anslagstavlan på miljöavdelningen i Pargas, adress Strandvägen 28. Materialet finns tillgängligt även på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter > Aktuellt inom planläggningen.

Planutkastet och planförslaget kommer att framläggas offentligt senare.

Pargas 8.4.2016
Planläggningsenheten

Upp