Till innehållet

 


Plan som vunnit laga kraft

29.6.2016


Följande plan har vunnit laga kraft:

  • Stranddetaljplan för Johansholm på lägenheten Kvällstrand 4:52 i Iniö Norrby by


    Planen träder i kraft 1.7.2016.


    Pargas 29.6.2016

    Stadsstyrelsen

Upp