Till innehållet

 


Planer som vunnit laga kraft

9.12.2016


Följande planer har vunnit laga kraft:

  • Delgeneralplan för Utö i Korpo

  • Stranddetaljplan för lägenheterna Brändholm 3:7 och Brändholm I 3:1 samt för en del av lägenheten Yhteinen vesialue 876:1 i Träsk by i Houtskär

    Planerna träder i kraft 9.12.2016.


    Pargas 2.12.2016

    Stadsstyrelsen

Upp