Till innehållet

 


Planer som vunnit laga kraft

21.6.2016


Följande planer har vunnit laga kraft:

  • Ändring av strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Talludden 2:6 i Mielis i Nagu

  • Ändring av strandgeneralplanen för Nagu för en del av lägenheten Strömas Nytorp 1:199

    i Kirjais i Nagu


    Planerna träder i kraft 23.6.2016.


    Pargas 20.6.2016

    Stadsstyrelsen

Upp