Till innehållet

 


Plan som vunnit laga kraft

4.11.2016


Följande plan har vunnit laga kraft:

  • Stranddetaljplan för Brännskär för en del av lägenheten Brännskär 1:0 i Brännskärs by i Nagu


    Planen träder i kraft 4.11.2016.


    Pargas 2.11.2016

    Stadsstyrelsen

Upp