Till innehållet

 


Plan som vunnit laga kraft

26.1.2016


Följande plan har vunnit laga kraft:

  • Ändring av delgeneralplanen för Korpo södra skärgård på lägenheten Ånsören 2:9 i Björkö by i Korpo


    Planen träder i kraft 29.1.2016.


    Pargas 26.1.2016

    Stadsstyrelsen

Upp