Till innehållet

 


Reparations- och energiunderstöd 2016

8.3.2016
Understöd kan sökas för följande ändamål:

  1. Behovsprövat energiunderstöd för småhus (blankett ARA 36d) (inkomstgränser)
  2. Understöd för främjande av planmässig reparationsverksamhet            (blankett ARA 36a) - för undersökningar av bostäders skick
  3. Reparation på sociala grunder av bostäder för åldringar och handikappade (blankett ARA 35 + ARA 35L) (inkomstgränser)
  4. Reparation på sociala grunder av bostäder för frontveteraner och änkor till frontveteraner (blankett ARA 35 + ARA 35L) (inkomstgränser)
  5. Byggande av hiss i befintliga flervåningshus eller avlägsnande av rörelsehinder (blankett ARA 36c, 80H)

Förutsättningar för att understöd ska beviljas:

  • Bostadsbyggnaden eller bostaden ska användas som bostad året om.
  • Åtgärderna får inte ha påbörjats förrän beslutet om understöd har fattats eller åtgärderna bedömts vara ändamålsenliga och godkänts, såvida inte den som beviljar understöd av särskilda skäl beslutar annorlunda.

Ansökningstiden för reparations- och energiunderstöd går ut 24.3.2016. Ansökningarna ska lämnas in till Pargas stad, Servicetjänster, Strandvägen 28, 21600 Pargas.

Ansökningar om understöd för byggande av hiss i befintliga flervåningshus, avlägsnande av rörelsehinder kan lämnas in fortlöpande så länge anslagen räcker.

År 2016 beviljas inga understöd för ibruktagande av förnybar energi.

Ansökningar och närmare information om reparationsunderstöden:
Petra Rantala, onsdag-fredag, tel: 040 488 5621. Ansökningsblanketter kan också skrivas ut på adressen www.ara.fi.

Upp