Till innehållet

 


Godkända planer

23.12.2016


Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 13.12.2016 (§ 127-128) godkänt följande planändringar:

  • strandgeneralplanen för Nagu för vissa delar av lägenheterna Ansas 2:4 och Ansasranta 2:63 i Laggarnäs i Nagu.

  • Södra skärgårdens strandgeneralplan för lägenheten Tassberg 1:3 samt en del av lägenheten Nedergård 1:133 i Heisala i Pargas.

    Pargas 23.12.2016
    Stadsstyrelsen

Upp