Till innehållet

 


Godkända planer

28.10.2016


Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 18.10.2016 (§ 94-95) godkänt följande planer:

  • delgeneralplanen för Utö.

  • stranddetaljplanen för lägenheterna Brändholm 3:7 och Brändholm I 3:1 samt för en del av lägenheten Yhteinen vesialue 876:1 i Träsk i Houtskär.

    Pargas 28.10.2016
    Stadsstyrelsen

Upp