Till innehållet

 


Godkända planer

30.9.2016


Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 20.9.2016 (§ 75-76) godkänt följande planer:

  • stranddetaljplanen för lägenheten Sommarö 1:48 på Borstö i Nagu.

  • stranddetaljplanen för Brännskär för en del av lägenheten Brännskär 1:0 i Brännskärs by i Nagu.


    Pargas 30.9.2016
    Stadsstyrelsen

Upp