Till innehållet

 


Godkända planer och planändringar

1.7.2016


Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 21.6.2016 (§ 55-59) godkänt följande planer och planändringar:

  • ändring av generalplanen för Houtskär för en del av lägenheterna Bjenstrand 2:18 och Dahlslid 2:19 i Kivimo och för en del av lägenheten Benstrand 2:30 i Roslax i Houtskär

  • ändring av delgeneralplanen för Korpo södra skärgård för delar av lägenheterna Solliden I 1:124, Hässlö-Lillstu 1:53 och Hässlö-Nystuga 1:125 i Kalgarholm i Korpo

  • ändring av strandgeneralplanen för Nagu för en del av lägenheterna Nygård 2:1 och Näckrännan 2:3 i Nagu Prästgården och för en del av lägenheten Holmen 1:45 i Nagu Finnby

  • stranddetaljplan för lägenheten Västerudden 1:24 på Kopparholm i Nagu

  • ändring av detaljplanen för tomt 5 i kvarter 1 och för ett mindre område av Köpmansgatans gatuområde i Södra Centrum, stadsdel 24, i Pargas.


    Pargas 1.7.2016
    Stadsstyrelsen

Upp