Till innehållet

 


Godkänd planändring

13.5.2016


Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 3.5.2016 (§ 37-38) godkänt följande planer:

  • ändring av strandgeneralplanen för Nagu på en del av lägenheten Strömas Nytorp 1:199 i Kirjais i Nagu.

  • ändring av strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Talludden 2:6 i Mielis i Nagu.


    Pargas 13.5.2016
    Stadsstyrelsen

Upp